Elgoibarko BARREN astekariak kazetaria behar du

Barren logoa

BARREN astekarian lan egiteko

KAZETARIA BEHAR DA

Irailean lanean hasteko.

Eskatzen da:

•    Kazetaritzan lizentziatua izatea (edo ikaslea) edo eskarmentua sektorean.   
•    Elgoibarkoa edo ingurukoa izatea.

Eskaintzen da:

•    Egun osoko lan-dedikazioa.
•    Urtebeterako lan-kontratua.
•    Urteko soldata gordina: 21.700 euro.

Informazio gehiago eta curriculumak entregatzeko:

Elgoibarko Izarra Kultur Elkartea

Ubitarte 4, behea

20870 ELGOIBAR

imanol[a bildua]elgoibarkoizarra.com

Tel.: 943-74 16 26   

                         
Curriculumak entregatzeko azken eguna: uztailak 7